War Diary of XII Manitiba Dragoons

Uit het oorlogsdagboek van het 18 CND ARMD  C REGT

(XII Manitoba Dragoons)

 

Pervijze – 07 sep 1944

 

Het C squadron trok verder naar Nieuwpoort (5193) en trok na het uitschakelen van enige vijandelijke weerstand de stad binnen. Het ganse squadron reed binnen om de stad verder te zuiveren en in handen te houden tot de komst van de infanterie.

 

7 september 1944: Nieuwpoort wordt bevrijd door XII Manitoba Dragoons

Deze Staghound van de Canadezen is aangekomen op de markt!

(met dank aan W.Lelièvre, stadsarchivaris Nieuwpoort)

 

Terwijl ze in de stad waren kwamen ze onder hevig  geschut van kustbatterijen te liggen en moesten vertrekken. Ze slaagden er in alle manschappen en voertuigen weg te krijgen met uitzondering van twee gewapende wagens die kwamen vast te zitten toen de vijand twee voltreffers op de brug terecht liet komen juist voor en achter hen. Luitenant JA Irvine, C Squadron achterhoede verbindingsofficier, was in de groep van de afgesneden negen man. Hij bracht verslag uit over dit gebeuren aan het Hoofdkwartier van het regiment (RHQ). Daarna maakte hij een snelle verkenning van de omgeving en vond een weg om vandaar weg te geraken. Maar de wagens waren beschadigd en er was een takelwagen nodig om ze weg te halen. De takelwagen werd rond 2300 u. opgeroepen bij het A echelonen vandaar naar Nieuwpoort gestuurd met een gids van het C squadron.

De B en C squadrons kregen opdracht in deze stad te blijven ter voorbereiding van de operaties van morgen.

Het C squadron had drie slachtoffers vandaag toen Lt. McLeary’s wagen getroffen werd door een  .75 mm A/Tk kanon op 30 m afstand.

(RS: De squadrons sloegen echter hun hoofdkwartier op te Pervijze.)

 

 

7 september 1944: Nieuwpoort wordt bevrijd door XII Manitoba Dragoons

De Staghounds van de Canadezen rijden de markt op. Iedereen loopt er heen. De blijdschap is enorm!

(met dank aan W.Lelièvre, stadsarchivaris Nieuwpoort)

Oostende – 08 sep 1944

 

De B en C squadrons werden deze ochtend weggestuurd om opnieuw naar Nieuwpoort te trekken. Maar in de vroege uren waren de Duitsers opnieuw de stad binnengetrokken en de brug was buiten gebruik gesteld door de kustartillerie.

Het B squadron kreeg opdracht op te trekken naar Oostende. (RS: Waar ze via de Passendalevaart rond 14 u toekwamen.)

Het D squadron gaf in de namiddag het gebied dat het aan het observeren was over aan het CND INF DIV en op bevel van Lt-Col JA Roberts trok het naar Oostende.

Bevrijding Oostende

 

Het C squadron werd onttrokken aan het observeren van Nieuwpoort en alle drie de squadrons en het RHQ brachten de nacht door in Oostende. 

 

                                                                                         (Toelichtingen&vertaling RS=Rudi Siffer)

Advertenties

War Diary of South Saskatchewan Regiment

Uit het oorlogsdagboek van het South Saskatchewan Regiment.

 

Nieuwpoort – 08 sep 1944

 

De infanterie trok door Veurne maar het F echelon moest wachten tot de brug gebouwd was. De infanterie trok naar Nieuwpoort en bij aankomst vonden ze geen weerstand van de Duitsers. De stad was gezuiverd van Duitsers door de Belgische Witte Brigade die enkele slachtoffers moest tellen.

De ambulanciers verzorgden de gewonden en stuurden ze verder naar Fd Amb (RS: Field Ambulance: een legereenheid die zich bezig hield met het verder verzorgen van gekwetsten.)

Nieuwpoort werd om 2300 gezuiverd verklaard met een bericht aan de Brigade.

Het Bataljon nam definitieve posities in met de A compagnie op 512928, B op 514923, C op 517933, D op 515928 en het BHQ op 511927.

 

Nieuwpoort – 09 sep 1944

 

Om 0100 u. kwam een vertegenwoordiger van de Witte Brigade toe op het BHQ om te melden dat de stad volledig gezuiverd was tegen 1600 u. op 08 sep 1944, en verwittigde Majoor GB Buchanan voor het feit dat sommige wegen ondermijnd waren. Hij haalde daarop een gedetailleerd plan boven van de verdedigingswerken van de vijand en de mijnenvelden. Hij vertelde dat de vijand ongeveer 400 man sterk was aan de westzijde van de rivier en 200 tot 300 aan de oostzijde. Ze behoorden tot een artillerie batterij die in deze streek gestationeerd was sedert ongeveer drie- en een half jaar. Ze waren versterkt geworden met ‘tuiten en staarten’, manschappen die teruggetrokken waren van Dieppe en de Seine, en die tot alle soorten legerafdelingen behoorden. Die versterkingen bevonden zich op 477943 en 520965.

Bij het eerste licht namen de compagnies andere posities in. Cie A bij het kruispunt op 489935, cie B in Nieuwpoort-Bad op 096950, cie C bezette het noordoosten van Nieuwpoort, en cie D west en zuidwest van Nieuwpoort. Het peleton met de carriers (RS: Gepantserde voertuigen op rupskettingen voor het vervoer van soldaten.) begaf zich naar Oostduinkerke-Bad op 4593. De RCE (RS: ??) kwam toe om 0530 u. en gaf het ok voor de brug op 510919. Het F echelon en het BHQ begaven zich naar een school op 514924.

Majoor GB Buchanan, Majoor RB Dae-Harris, de FOO (RS: voorwaarts observerende officier) van de artillerie en de vertegenwoordiger van de Witte Brigade bespraken de positie, terwijl Lt. BA Urquhart naar het BHQ ging om een zicht te krijgen op de situatie op de andere fronten en na te gaan of er een kans bestond om Typhoons te krijgen voor de aanstaande aanval op de versterking  op 477943.

De school waar het BHQ was gelegerd, was een heel interessante plaats aangezien de duitsers die ook als hoofdkwartier hadden gebruikt. In het gebouw werden drie Duitse tankettes (RS: kleine tank zonder geschutskoepel) gevonden, die niet geladen waren, maar de batterijen lagen erbij. Op de koer stond een grote bunker met muren van 1,2 à 1,5 m dik. Deze was ingericht als hoofdkwartier met veel ruimte voor allen.

 

Het A echelon (RS: Dat toen nog in Frankrijk was.) vertrok om 13 u. en reisde via Veurne 4486 naar Nieuwpoort. Bij aankomst in Veurne staken ze de brug op 453864 over, maar slechts enkele van de eerste voertuigen raakten er over en dan stortte de brug in. De rest wachtte tot de brug hersteld was, en een voertuig van 800 kg werd de brug opgestuurd en die stuikte opnieuw in.

De brug op 453869 was opgeblazen en dus trok het A echelon langs een secundaire weg ten westen van het kanaal naar Nieuwpoort. De weg was erg zacht met opzij grachten die instortten toen zware vrachtwagens voorbij kwamen.

Toen het konvooi halfweg tussen Veurne en Nieuwpoort was, begonnen de Duitsers het konvooi te beschieten met wat vermoedelijk een 75 mm kanon was. Gelukkig gebruikten ze AP obussen en konden geen treffer scoren alhoewel ze vrij dicht kwamen. Had de vijand HE obussen gebruikt dan zouden de shrapnels veel schade berokkend hebben.  Het A echelon kwam om 1800 u. te Nieuwpoort aan.

Tegen dan wist de bevolking dat we daar zouden blijven en onze jongens werden goed verzorgd. De bevolking was zeer verheugd van de soldaten te zien en nog meer omdat het canadezen waren.

‘s Avonds werden plannen gemaakt om ‘s anderendaags een aanval met twee companies uit te voeren op de vijandelijke versterking op 477943. Het uur H werd vastgelegd op 0400 u. en de A en B compagnies zouden de aanval uitvoeren.

 

                                                                                             (toelichtingen&vertaling RS=Rudi Siffer)


Reacties op het project de Bevriedinge

Reacties op ‘de Bevriedinge’

 

William Testaert, adjunct Events KLM-MRA (Koninklijk Leger museum), noemde dit project een mooi project!

                                           

De bevrijding van Nieuwpoort: Links met zwarte pet de overgrootvader van Joyce!

                           http://www.klm-mra.be

 

Marco Hogenkamp, een Nederlander die eigenhandig een staghound heropbouwde, reageerde als volgt :

 

Allebeide wagens op de foto zijn inderdaad Staghounds. De linker Staghound staat met de achterkant richting de fotograaf en nog net zichtbaar is de kist die tussen de uitlaten op het achterpantser gemonteerd zit. Op de rechter Staghound is een stuk van de rijbruggen te zien die sommige Staghounds meevoerden om obstakels te kunnen overbruggen.

 

Ik heb een foto van een dergelijk uitgeruste Staghound (ook 12de Manitoba Dragoons) bijgevoegd.  

 

                                                            http://www.12md.nl

                                                                           http://www.12mbdragoons.com/stag01.html

 

 

Via Marco Hogenkamp ontvingen we een mail van George Hoffman uit Canada die bij de bevrijding van Nieuwpoort aanwezig was!

Links het huis van fotograaf Lust!

… 

And yes, I remember our entry into Nieuwport very well. I can recall very well  the crowds of people who  lined the streets to welcome us. However, as I remember, our stay there was very short, perhaps an hour or maybe even less.

 …

Anyhow Marco, I was happy to be able to tell you that I do remember that day so very well. I was a Corporal crew commander than, also the youngest member of my crew. Sadly enough, the other four men in my crew have since passed away.

 

Keep the faith

 George (rechts op de foto)

 

Ook van ‘bevrijder’ Herb Schuppert  uit Canada kregen we een reactie:

I want to thank you for the photos of the Dragoons Liberating your town  of Nieuwpoort in Belgium. It was "C" Squadron Staghound’s that are in  the photos. As I was in "D" Squadron I  believe I did not participate  in those happy times. I do remember being in the surrounding area and  remember Diksmude and then Ostende and Brugge. We received the most  welcome greetings in your country which I will never forget.

As you probably know we were very young men at the time, I joined the Dragoons at the age of 17 and spent my 18th birthday  in England training for our mission for "D" day June 1944.

I enjoyed receiving the photos which brought back many memories of my time in your country
.

 Trooper Herb Schuppert
 "D" Squadron
 XII
Manitoba Dragoons

 

 

Britt De Wolf  van het bijzonder comité voor herinneringseducatie reageerde:

‘Wij vernamen van de Heer Paul Catteeuw van Canon Cultuurcel dat u op uw school een zeer boeiend project rond herinneringseducatie ‘De Bevriedinge’ heeft georganiseerd.

… Wij zijn namelijk in naam van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (opgericht begin dit schooljaar door minister Vandenbroucke) op zoek naar goede voorbeelden van herinneringseducatie.

… Het is een prachtig voorbeeld van hoe jongeren in interactie met ouderen kunnen leren uit het leed van het verleden. De aandacht die het project al in de media gekregen heeft, is zeer terecht.

  in de toekomst willen wij ons in elk geval ook gaan buigen over hoe herinneringseducatie in het basisonderwijs gebracht kan worden. Op dat moment komen we in elk geval bij u terug.

                                                                                                                      www.herinneringseducatie.be 

De XII Manitoba Dragoons rukken op naar de markt.
 

Ook Jan Luyten van Canon cultuurcel, ministerie van onderwijs (onze ‘dynamo2’-sponsor) reageerde:

Ook vanuit CANON cultuurcel blijven we sterk geïnteresseerd in jullie project. Het is een waardevol praktijkvoorbeeld van hoe van in de lagere school kan gewerkt worden aan erfgoed, orale traditie en herinneringseducatie.

Het lijkt ons heel boeiend om in deze fase al materiaal te verzamelen in functie van een mogelijke deelname aan een studiedag rond herinneringseducatie.

Er zijn mogelijkheden om een reportageploeg langs te sturen die jullie verhaal en projectaanpak in een gebalde reportage gieten. Ook kan er een journalist van CANON langskomen.

Bewaar zeker interessant fotomateriaal met het oog op een mogelijk publicatie op de website van CANON Cultuurcel.

 

                                                                                     http://www.canoncultuurcel.be

 

 

Duitse soldaten worden door politie en weerstanders naar het stadhuis gebracht.

 

 

In de pers verscheen o.a. dit artikel van journalist  Dany Van Loo

Leerlingen Vierboete sporen via foto getuigen bevrijding op

Bron: Het Nieuwsblad

NIEUWPOORT –  Een foto uit 1944 ligt aan de basis van een leuk klasproject waarmee onderwijzers Philip Hoogewijs/Mieke Siffer en hun leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uitpakken. De afgebeelde personen die nog in leven zijn zullen immers het onderwerp vormen voor een boekje en een tentoonstelling.

‘Nieuwpoort heeft natuurlijk iets met het oorlogsgeweld’, gaat Philip Hoogewijs van start. Zijn zesde leerjaar en het vijfde en zesde leerjaar wijkschool van het gemeenschapsonderwijs de Vierboete zal binnenkort rond de bevrijding van de stad in september 1944 een wel heel uitzonderlijke prestatie leveren. ‘Mijn schoonvader Rudi Siffer diepte een tijdje geleden een foto op, getrokken op het Marktplein op 7 september 1944. Nieuwpoort was pas bevrijd en op de afbeelding poseren 180 gelukkige mensen. Omdat het thema oorlog en specifiek de wereldoorlogen de kinderen erg aanspreekt, besloten we om hier iets rond te organiseren. Het onderwerp is boeiend en de leerlingen raakten nieuwsgierig. Wie staat daar allemaal op die bewuste foto? Hoeveel mensen leven er nog? Wat hebben ze te vertellen? Het zijn allemaal vragen waarop ze best een antwoord wilden krijgen. Zo kreeg het project vaste vorm. We vroegen en kregen de medewerking van het stadsbestuur en in het bijzonder van stadsarchivaris Walter Lelièvre. De foto werd op verschillende manieren verspreid met de vraag: als je jezelf of iemand herkent, verwittig ons. We kregen onverwacht een grote respons. Het is nu de bedoeling dat we al die mensen contacteren en een interview afnemen van de overlevenden.’